Tag Archives: Kancelarija za mlade

„UZMI UČEŠĆE 2018“ – GOST DRAGOSLAV AVRAMOVIĆ (VIDEO)

Dragoslav Avramovic

Naš današnji sagovornik je Dragoslav Avramović, koordinator Kancelarije za mlade opštine Plandište, sa kojim razgovaramo o položaju mladih u ovoj opštini.

KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE BELA CRKVA UČESTVUJE U REALIZACIJI PROJEKTA O ZNAČAJU VOLONTERIZMA

kancelarija za mlade Bela Crkva

U Omladinskom klubu Kancelarije za mlade opštine Bela Crkva u utorak, 9. oktobra, održano je predavanje o volonterizmu i njegovom globalnom značaju.

NA KOJI NAČIN UNAPREDITI POLOŽAJ MLADIH U BELOJ CRKVI?

mladi

Oko 150 mladih iz naše opštine pre godinu dana učestvovalo je u anketi koju je sprovela Kancelarija za mlade, a koja je poslužila kao svojevrsna baza za istraživanje u cilju izrade Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bela Crkva za period od 2018. do 2021. godine, ali i za kreiranje lokalnog stanja kada se radi o mladim ljudima sa teritorije naše opštine.

OBELEŽEN DAN MLADIH U BELOJ CRKVI

Međunarodni dan mladih – 12. avgust, prvi put je obeležen 2000. godine. Ustanovljen je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, s ciljem da se skrene pažnja na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata.

INTERVJU – DRAGOSLAV AVRAMOVIĆ, KOORDINATOR KANCELARIJE ZA MLADE OPŠTINE PLANDIŠTE

KZM Plandiste 1

U skladu sa preporukama Ministarstva za sport i omladinu i preporukama iz Nacionalne strategije za mlade, opština Plandište je formirala Kancelariju za mlade u okviru Opštinske uprave Plandište u novembru 2008. godine i sistematizovala radno mesto Koordinator kancelarije za mlade.

UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U OPŠTINI BELA CRKVA

mladi Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva na XVI redovnoj sednici usvojila je Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2018. do 2021. godine.