NA KOJI NAČIN UNAPREDITI POLOŽAJ MLADIH U BELOJ CRKVI?

mladi

Oko 150 mladih iz naše opštine pre godinu dana učestvovalo je u anketi koju je sprovela Kancelarija za mlade, a koja je poslužila kao svojevrsna baza za istraživanje u cilju izrade Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bela Crkva za period od 2018. do 2021. godine, ali i za kreiranje lokalnog stanja kada se radi o mladim ljudima sa teritorije naše opštine.

Anketom je bilo obuhvaćeno dosta oblasti života i dobijeni odgovori su pokazali koje su to smernice na koje se lokalna samouprava treba usmeriti kako bi se položaj mladih u našoj opptini poboljšao.

Pre svega, kao najveći problem mladih u Beloj Crkvi izdvojilo je nezaposlenost. Na drugom mestu je narkomanija, a sledi i alkoholizam.

U pogledu kvaliteta obrazovanja u Beloj Crkvi, mladi su istakli da bi bilo dobro uvesti nove profile obrazovanja, kao što su: medicinski, poljoprivredni i elektrotehnički.

Skoro polovina mladih nikada nije pohađala nikakve kurseve, kreativne radionice, seminare, ili druge vrste neformalne edukacije.

Najveći broj mladih u Beloj Crkvi smatra da bi im kurs stranog jezika olakšao traženje posla, potom obuka za rad na računarima,obuka za pisanje CV-a, motivacionog pisma i ponašanje tokom intervjua.

Veliki broj mladih smatra da bi po zdravlje mladih u Beloj Crkvi bili značajni dodatni sportski programi i aktivnosti, kao i radionice i edukacija o zdravom načinu života i prevenciji bolesti.

Može se izvesti zaključak da najveći broj mladih smatra da mladimau Beloj Crkvi nedostaje veća ponuda sportskih sadržaja, kako bisvoje slobodno vreme provodili bolje i kvalitetnije.

Skoro polovina anketiranih je odgovorilo da je nekada volontiralo u nekoj instituciji ili organizaciji. Kao razlog za svoje volontiranje navode sticanje novih znanja i iskustava,osećaj korisnosti i doprinosa rešavanju problema, kao i sticanjereferenci ili preporuka.

Mladi smatraju da je opštini Bela Crkva najpotrebnije volontiranje u oblasti obrazovanja, ekologije i socijalnog rada.

Mladi u Beloj Crkvi se najčešće informišu putem interneta itelevizije (31,7%), putem diskusije sa prijateljima, putem radija i najmanje putem novina i časopisa.

Najveći broj mladih nije upoznat sa terminom “osetljive grupe mladih“.

Kancelarija za mlade, uz pomoć Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade, definisala je strateške ciljeve u daljem razvoju omladinske politike opštine Bela Crkva, a to su:

 • unapređenje rada Kancelarije za mlade i jačanje saradnje sa drugim akterima lokalne omladinske politike
 • razvoj usluga u lokalnoj zajednici namenjenih unapređenju položaja mladih (podsticaj zapošljavanja mladih, unapređenje zdravljamladih, unapređenje bezbednosti mladih, podrška mladim talentima, podsticaj razvoja volonterizma, inkluzija mladih iz osetljivih grupa i smanjenje svih oblika diskriminacije među mladima, bolja informisanost mladih, veća i raznovrsnija ponuda kulturno-zabavnih sadržaja za mlade i stvaranje uslova za razvoj njihovih kreativnih potencijala i promocija održivog razvoja i zaštita životne sredine)
 • unapređivanje lokalne omladinske politike kroz uspostavljanje i razvoj saradnje sa drugim akterima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Aktivnosti koje Kancelarija za mlade bude preduzimala u narednom periodu u potpunosti su usmerene na stvaranje realnih i održivih usluga namenjenih poboljšanju položaja mladih u Beloj Crkvi.

Dosadašnje aktivnosti Kancelarije su:

 • potpisano 4 Memoranduma o saradnji u 2018.,
 • organizovan kurs stranog jezika,
 • organizovan kurs brzog čitanja,
 • organizovane kreativne radionice sa Belocrkvanskim udruženjem kreativaca “Mustre“ i sa udruženjem “Vredne ruke Bele Crkve“
 • učestvovanje u organizaciji “Belocrkvanskog karnevala“,
 • organizacija manifestacije “Noć muzeja 2018“.,
 • organizacija akcije “Sat za našu planetu 2018“
 • učešće u organizaciji manifestacije “Leto u parku“
 • organizacija turnira u basketu “3 na 3“ za Dan mladih, 12. avgust.
 • organizacija “Belocrkvanskih igara na vodi“ 25. avgusta
 • učešće u nacionalnoj akciji “Dan pešačenja“ 15. septembra

Do kraja godine aktivnosti Kancelarije za mlade ogledaće se u sledećem:

 • organizacija jesenje biciklističke ture nasipom od Bele Crkve do ušća Nere u Dunav
 • obeležavanje važnih datuma: Svetski dan mentalnog zdravlja (10. oktobar), Svetski dan borbe protiv HIV-a (01. decembar), edukacije i tribine posvećene prevenciji bolesti zavisnosti (novembar)
 • stvaranje preduslova za formiranje Savetovališta za mlade
 • edukacija u osnovnim i srednjim školama o vršnjačkom nasilju
 • radionice i predavanja o zaštiti životne sredine.

Disclaimer Footer Bela Crkva

Ostavite odgovor