UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U OPŠTINI BELA CRKVA

mladi Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva na XVI redovnoj sednici usvojila je Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2018. do 2021. godine.

Lokalni akcioni plan politike za mlade opštine Bela Crkva za period od 2018. do 2021 godine potrebe mladih grupiše u 10 oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje mladih, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, bezbednost mladih, aktivno učešće mladih u društvu, volonterski rad, mobilnost i informisanje, socijalna inkluzija mladih.

Na osnovu analize trenutnog stanja, aktuelnih politika, aktera i resursa, postavljeni su strateški ciljevi za svaku od ovih oblasti, koji daju smernice kako opštinskim organima i službama, tako i ostalim akterima omladinske politike na lokalnom nivou, na koji način i u kojim pitanjima mladima treba podrška i kroz koje aktivnosti se može doći do unapređenja njihovog položaja.

Strateški ciljevi daju korisne smernice i svim ostalim akterima lokalne zajednice koji se odluče da svoje programe, aktivnosti i delovanje namene, otvore ili prilagode mladima. Iz strateških ciljeva izdvojeni su prioritetni ciljevi – pravci delovanja koji su, po mišljenju Komisije za izradu LAP-a, kao i sugestija dobijenih putem javne rasprave, najadekvatniji za zadovoljavanje potreba mladih u svakoj oblasti.

Za svaki prioritetni cilj formulisane su mere – aktivnosti koje treba realizovati da bi se ciljevi ostvarili, kao i indikatori za svaku od njih, koji će obezbediti praćenje i merljivost ostvarenih promena. Prilikom odabira prioriteta, vodilo se računa da nosioci aktivnosti kojima će se ciljevi ostvarivati mogu biti omladinske organizacije, čime se omogućava direktno učešće mladih u implementaciji Lokalnog akcionog plana.

Lokalni akcioni plana za mlade opštine Bela Crkva u potpunosti je usklađen sa Nacionalnom strategijom za mlade, koju je, na inicijativu Ministarstva omladine i sporta, usvojila Vlada Srbije.

Ostavite odgovor