UDRUŽENJE SLOVENACA JUŽNOG BANATA „LOGARSKA DOLINA“ – DRUGI DEO (VIDEO)

U nastavku serijala „Slovenci, Rumuni i Slovaci u Južnom Banatu“ o radu Udruženja Slovenaca Južnog Banata „Logarska dolina“ razgovaramo sa sekretarom ovog udruženja, Kristinom Veber i predsednikom udruženja Josipom Veberom.

Projekat „Slovenci, Rumuni i Slovaci u Južnom Banatu“ sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.