Tag Archives: Sokolski pokret

O Sokolskom pokretu u Pančevu

Sokolski pokret Pančevo

Monografija „Spomenica sokolskog pokreta u Pančevu“ Slobodana Petrovskog, predstavljena je 24.  novembra, u Gradskoj biblioteci Pančevo.