POLJOPRIVREDA U BELOJ CRKVI – DRAGAN STANKOVIĆ (VIDEO)

poljoprivreda bela crkva

Opština Bela Crkva leži u prostranoj kotlini reke Nere, na krajnjem jugoistoku AP Vojvodine u Južnobanatskom okrugu. Ušuškana je između Vršačkih planina na severu, Dunava na jugu i Karpatskih planina na istoku, dok je na zapadu otvorena ka Panonskoj niziji. Zauzima površinu od 353 kilometra kvadratna, 60,6% čine oranice, 17,2% su livade i pašnjaci, a 7,6% je pod šumama.

Kada je reč o poljoprivredi, zastupljeni su vinogradarstvo, voćarstvo i zemljoradnja. Tokom XX veka vino, rakija, liker i konjak bili su proizvodi koji su se distribuirali širom Evrope. U to vreme u Opštini je bila razvijena i mlinska industrija, ali i cvećarstvo. Prirodna bogatstva su svakako reke Dunav, Karaš i Nera. Tu je sedam jezera i veliki broj parkova koji predstavljaju turistički potencijal. U blizini je Deliblatska peščara, sa specifičnom klimom i biljnim i životinjskim svetom.

Klima u Opštini je umereno kontinentalna, a karakterišu je topla i duga leta, kraća proleća, tople jeseni i ponekad hladne i snežne zime, a posebnu klimatsku specifičnost daje košava-jugoistočni vetar koji duva u pravcu severozapada. Česti su, pored košave, severac i severozapadni vetar.

U opštini Bela Crkva, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.654 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.086), a zatim pšenicu i krupnik – 850 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode i suncokret – 671 i detelinu (270).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,3%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 137 gazdinstava bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, njih 171 uz useve gaji i stoku, međutim najviše je onih koji proizvode isključivo žitarice (564).

Ostavite odgovor